Overzicht
Aantal categorieën: 3
folder.png Schaakclub
Subcategorieën: 5
Bestanden: 2

In deze categorie zijn bestanden te vinden die te maken hebben met de jeugdschaakclub "Schaak maar raak!" in Niekerk/Oldekerk.

Deze bestanden mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Huub van der Logt, verveelvoudigd of gepubliceerd worden. De bestanden zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

folder.png Magazines
Subcategorieën: 6
Bestanden: 10

In deze folder zijn de "Schaak maar raak!" magazines te vinden in diverse formaten. De magazines mogen gratis worden verspreid en vermenigvuldigd mits ze ongewijzigd worden gelaten. De copyrights op de magazines en hun volledige inhoud blijven in handen van "Schaak maar raak!".

folder.png Chessity
Bestanden: 1

Hier treft u bestanden aan over schoolschaken en de digitale spelend-leermethode Chessity.

Inloggen SMR

chessqueens