Waarom schoolschaken?

Een belangrijk deel van de activiteiten van de Schaak maar raak! Academy is gericht op het (basis-)onderwijs. Het streven is daarbij om zoveel mogelijk kinderen in ieder geval de mogelijkheid te bieden kennis te maken met het schaakspel.

Al in vele landen is schaken een onderdeel van het lesprogramma en ook in Nederland is dit het geval op een groeiend aantal scholen. Waarom 'schaken?' vraagt u zich misschien af, zeker als u zelf het spelletje niet kent. 'Is het niet veel te moeilijk, of saai?' en 'Wat leren ze dan?'.

Wat mij altijd aansprak is dat schaken een spelletje is dat je kunt spelen met mensen van iedere leeftijd, geen scheiding tussen jongens en meisjes, toegankelijk voor mensen met een handicap en dat je samen kunt spelen ook als je een verschillende taal spreekt. Schaken overbrugt dus verschillen tussen mensen. Maar daarnaast zijn er vele andere redenen te noemen waarom eigenlijk iedereen van dit spelletje wel iets kan leren.

In maart 2012 heeft het Europees Parlement dan ook een advies gegeven aan al haar lidstaten waarin onder andere het volgende staat:

'….. dat schaken de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen van het kind, ongeacht de leeftijd, kan verbeteren, en ook het gevoel voor creativiteit, de intuïtie, het geheugen, het analysevermogen en de besluitvaardigheid ten goede komt; ook vastbeslotenheid, motivatie en sportiviteit worden door schaken bijgebracht.

….. vraagt de Europese Commissie en de lidstaten de invoering van het programma „Schaken op School” in het onderwijssysteem van de EU-lidstaten aan te moedigen.'

Ik ben er dan ook van overtuigd dat kinderen die schaaklessen krijgen op school, niet alleen maar kennismaken met een erg leuk spelletje, maar er ook iets van op zullen steken waar ze buiten het schaken profijt van hebben.

In vele landen is schaken ondertussen al opgenomen in het onderwijssysteem, zoals bv. Spanje en Noorwegen. In Nederland zijn al wel veel scholen op de een of andere manier actief met schaken, maar is het nog geen onderdeel van het reguliere onderwijssysteem.

Mochten er scholen, ouders, leerkrachten zijn met vragen over schaken op school aarzel dan niet om contact op te nemen, ik zal mijn uiterste best doen om deze vragen te beantwoorden.

chessqueens