default_mobilelogo

Contactadres

Schaak maar raak! Academy

Huub van der Logt
Bloemersmastraat 40
9822 AD Niekerk
Tel. 0594 500887 / 06 30796868
https://www.schaakmaarraak.nl
info@schaakmaarraak.nl

Met enige verbazing volg ik de afgelopen jaren de discussies die schaaktrainers regelmatig hebben over de beste leermethode om kinderen te leren schaken. Vele jaren was de meest gekozen leermethode de zogenaamde Stappenmethode. Dat kwam denk ik ook omdat dit de methode was die de schaakbond aangaf als zijnde de beste leermethode en het werd daardoor ook bij de meeste schaakclubs gebruikt. De laatste paar jaar is echter een ander leermethode sterk in opmars, namelijk de digitale leermethode Chessity.

De komst van een nieuwe leermethode zorgde ervoor dat er al snel vergelijkingen werden gemaakt, er discussies ontstonden over wat beter is en sommige bij voorbaat al kozen voor de methode die ze kenden. Terwijl naar mijn mening in dit geval er helemaal geen discussie zou moeten zijn omdat het een beetje is als appels met peren vergelijken. Ik denk zelfs dat ze elkaar perfect zouden kunnen aanvullen als schaaktrainers open zouden staan voor die gedachte.

De Stappenmethode is een uitstekende leermethode, zeker als deze gebruikt wordt doort een didactisch goed onderlegde schaaktrainer. Deze methode is vele jaren gebruikt door schaaktrainers zowel op scholen als bij schaakclubs. De afgelopen jaren is er echter wel het nodige veranderd zowel bij de jeugd als bij het schoolschaken. De jeugd is meer en meer gericht op digitale media en minder op boeken, ze hebben vaak meerdere hobby's/sporten die ze doen en wisselen vaker en makkelijker. Het schoolschaken is ook veranderd door de toegenomen belangstelling binnen het onderwijs voor schaken. Waar het heel lang vaak een activiteit buiten schooltijd was is het op steeds meer scholen nu onderdeel van het vaste lesaanbod.

De schaakbond heeft lange tijd ingezet op het idee om te proberen zoveel mogelijk schakers op te leiden tot schaaktrainer zodat zij (met de Stappenmethode) schaaklessen zouden kunnen verzorgen op scholen. Naar mijn mening is dat niet een reële gedachte want niet alleen vraagt dat om wel heel veel trainers (die dan ook nog eens capabel moeten zijn om in het basisonderwijs les te geven), maar tevens moeten dat mensen zijn die overdag beschikbaar zijn. 

 

Maar ook de door de schaakbond geprefereerde lesmethode, de Stappenmethode, is (misschien wel mede doordat er lange tijd geen andere methode was) in zijn ontwikkeling stil blijven staan en werkt ook nu nog steeds met werkboekjes met pagina's met diagrammen en er is (behalve enkele cd's) geen app, website of andere digitale vorm. De methode vereist dan ook een trainer die zowel goede schaaktechnische als didactische vaardigheden en kennis bezit.

Het schaken in het basisonderwijs kreeg dan ook een enorme impuls met het verschijnen van Chessity. Chessity is een vrij nieuwe lesmethode om te leren schaken en dat gaf de makers het voordeel dat ze al zagen dat de huidige jeugd meer een "game"-generatie is dan een "lees"-generatie. Tevens konden ze gebruik maken van de nieuwste technieken zoals bv, artificial intelligence en "gaming-technieken. 

Ik heb met beide methoden een ruime ervaring en zoals ik al aangaf kunnen beide methoden elkaar uitstekend aanvullen.

De Stappenmethode is door zijn afhankelijkheid van een goede schaaktrainer en door zijn werkwijze met werkboekjes vooral geschikt voor kinderen die al intrinsiek gemotiveerd zijn, dus bv. bij schaakclubs of het op vrijwillige basis schaken na school. De methode is minder geschikt voor scholen waar de leerkracht geen of weinig schaakkennis bezit en in situaties waar een hele groep (en dus ook de minder of niet gemotiveerde kinderen) schaakles krijgen.

Chessity is door zijn digitale vorm en "gaming"-eigenschappen juist geschikt om minder gemotiveerde kinderen enthousiast te krijgen voor het schaken. Tevens is het al snel kunnen behalen van een eerste schaakdiploma een goede stimulans voor kinderen. Daarnaast kan Chessity worden gebruikt zonder dat een leerkracht schaakkennis hoeft te bezitten én kan de groepsgrootte veel groter zijn dan bij de Stappenmethode.

De genoemde constateringen leiden tot een eenvoudige conclusie, waar zowel scholen, schaakclubs, schaaktrainers, de schaakbond én het allerbelangrijkste de kinderen profijt van kunnen hebben. De conclusie is namelijk dat het in ieders belang zou zijn om op scholen Chessity te kiezen voor het leren schaken. Met Chessity kunnen alle basisscholen geheel zelfstandig kinderen leren schaken en zullen er zeker een behoorlijk aantal enthousiast worden voor het spel. De scholen kunnen op deze manier ook zelfstandig zorgen voor continuïteit van de schaaklessen en de inpassing in het totale lesaanbod.

Schaaktrainers en de schaakbond zouden zich dan kunnen richten op de groep waar ze ook meer affiniteit mee hebben, namelijk de kinderen die schaken leuk vnden en meer willen leren en schaken. Ze kunnen dat doen bij schaakclubs of bij naschoolse activiteiten. Met deze intrinsiek gemotiveerde kinderen kan dan ook juist de Stappenmethode worden gebruikt. De aandacht van de schaakbond bij het opleiding van schaaktrainers zou dan ook veel meer gericht moeten zijn op het juist gebruik van de Stappenmethode en hoe deze te gebruiken op een manier die aanspreekt bij de huidige jeugd.

Maar nog belangrijker dan al hetgeen ik hier heb geschreven is het volgende ....

Leef je eens in dat je een kind van bijvoorbeeld 9 jaar bent en je hebt nog nooit geschaakt. Je krijgt te horen dat je op school gaat leren schaken. Wat ziet er dan aantrekkelijker uit, de "game" presentatie van Chessity of het werkboek van de Stappenmethode (zie afbeelding)? Ik weet zeker dat de meeste kinderen lekker willen "gamen" ..... sterren en levels halen én ondertussen leren schaken. Als je als kind vervolgens ook nog eens hoort dat je bij Chessity al na een paar weken je eerstte echte schaakdiploma kunt behalen en niet na  pas een jaar, dan wordt de keus nog makkelijker.

Ik zeg hiermee niet dat schaaktechnisch de een of de andere methode beter is, maar ik wil hiermee wel aangeven dat kinderen enthousiast krijgen voor het schaakspel het eerste streven zou moeten zijn ongeacht welke methode wordt gekozen. 

Promotionele activiteiten

Het promoten van het schaken is een van de belangrijkste doelstellingen van de Schaak maar raak! Academy. Hiervoor zijn er de afgelopen jaren vele activiteiten georganiseerd waarvan er een aantal jaarlijks terugkeren. Daarnaast zijn er vele activiteiten met een incidenteel karakter.

Over een aantal van deze jaarlijks terugkerende activiteiten valt hier iets meer te lezen. Mocht u een promotionele schaakactiviteit zoeken voor een gelegenheid, neem dan vrijblijvend contact op.

Koningsmatch

Koningsmatch

Een bijzondere schaaksimultaan vlak voor Koningsdag!

View more

Jaarlijkse schaaksimultaan op een bijzondere locatie.

open dag Lindenborg

Open dag Lindenborg

Schaaksimultaan tijdens open dag Lindenborg.

View more

Een leuke activiteit tijdens de open dag van de Lindenborg (Leek)

Help mijn kind schaakt!

Help mijn kind schaakt!

Spoedcursus voor ouders.

View more

Een korte cursus voor ouders met schakende kinderen.

logo