Hoe verplaatst de pion zich?

Het kleinste stuk is de pion. Iedere speler begint met acht pionnen en hun manier van bewegen vraagt wat meer uitleg.

De pion mag vanaf zijn beginpositie één of twee velden vooruit. Daarna mag de pion nog slechts iedere keer één stap vooruit.

De pion mag niét opzij of achteruit.

De pion slaat stukken die schuin voor de pion staan.

Dit zijn de basisregels van de pion, maar er zijn nog wat „bijzondere“ regels voor de pion. Deze komen later aan bod.

In de eerste afbeelding staat er een witte pion op het veld D2. De gele rondjes laten zien waar de pion nu naartoe mag worden verplaatst. Aangezien de pion nog op zijn beginplek staat mag je nu kiezen of je hem één of twee vakjes vooruit laat gaan.

In de tweede afbeelding zie je een witte pion op E5. Deze pion staat niet meer op zijn beginplek en mag dus maar één stapje vooruit.

Tot slot zie je in de derde afbeelding een witte pion op het veld F4. Deze pion kan ofwel één veld recht vooruit, of de zwarte loper op E5 slaan. De pion kan niet naar G5 want daar staat een witte loper.

Oefenen

Ook met de Pion moet je flink oefenen want het is best lastig dat rechtdoor lopen en schuin slaan. Probeer het maar eens met de onderstaande diagrammen .....

Oefening 1

Zet de stukken op je eigen schaakbord net zoals ze staan in diagram 1. Welke witte pionnen mogen nog twee stappen vooruit doen en welke zwarte pionnen mogen nog twee stappen vooruit?

Oefening 2

In diagram 2 zie je een oefening die je weer samen met iemand kunt spelen. De een speelt met de witte pionnen en de ander met de zwarte pionnen. Doe om beurten een zet en probeer met een pion de overkant te halen. Wie dat als eerste lukt heeft gewonnen!

Oefening 3

Zet de stukken op je eigen schaakbord net zoals ze staan in diagram 3. Welke witte pionnen kunnen een zwarte pion slaan? En welke zwarte pionnen kunnen een witte pion slaan?

 

chessqueens