Hoe verplaatst het paard zich?

Het paard is een wat lastiger stuk om te leren, want het maakt wat vreemde sprongen. Het paard kan over andere stukken heen springen en beweegt in de vorm van een letter L. De onderstaande afbeeldingen maken het wel duidelijk.

 

 

 

In de eerste afbeelding staat er een zwart paard op het veld E6. De gele rondjes laten zien waar het paard nu naartoe mag worden verplaatst. Als je goed kijkt zijn zijn stappen in de vorm van een letter L, iedere keer twee stappen naar links, rechts, voor of achter en dan nog één stap opzij.

In de tweede afbeelding zie je hetzelfde voor een zwart paard dat op het veld B2 staat.

Tot slot zie je in de derde afbeelding een zwart paard op het veld C6. Dit paard kan niét naar E7 want daar staat haar eigen loper. Het paard kan wel naar D4, waar nu de witte loper staat. Die loper wordt dan geslagen door het zwarte paard en verdwijnt van het bord.

Tip

Als een paard op een zwart veld staat, dan kan het alleen maar naar witte velden. Staat het paard echter op een wit veld, dan kan het alleen naar een zwart veld. Dit helpt misschien een beetje bij het zetten met het paard.

Oefenen

Met het Paard moet je flink oefenen want het is een best lastige manier van zetten. Probeer het maar eens met de onderstaande diagrammen .....

Oefening 1

Zet de stukken op je eigen schaakbord net zoals ze staan in diagram 1. Probeer nu met het zwarte paard in zo min mogelijk zetten naar veld H1 te komen.

Lukt het je in 6 zetten?

Oefening 2

In diagram 2 zie je een oefening die je weer samen met iemand kunt spelen. De een speelt met het witte paard en de ander met het zwarte paard. Doe om beurten een zet met je eigen paard en probeer zo snel mogelijk alle pionnen van de andere kleur te slaan. Wie het eerst alle pionnen van de ander heeft geslagen met zijn paard, heeft gewonnen!

Oefening 3

Zet de stukken op je eigen schaakbord net zoals ze staan in diagram 3. Probeer in zo min mogelijk zetten met het paard dat op B7 staat alle witte pionnen te slaan. Lukt je dat in minder dan 20 zetten?

chessqueens