Hoe verplaatst de loper zich?

De loper beweegt alleen maar diagonaal. De loper die op een wit veld begint komt dus nooit op een zwart veld en de loper die op een zwart veld begint komt dus nooit op een wit veld. De loper mag zowel vooruit en achteruit.

De loper mag per beurt één of meerdere velden worden verplaatst. Een loper kan echter niet over andere stukken heen springen.

 

In de eerste afbeelding staat er een zwarte loper op het veld E6. De gele rondjes laten zien waar de loper nu naartoe mag worden verplaatst.

In de tweede afbeelding zie je hetzelfde voor een zwarte loper die op het veld B2 staat.

Tot slot zie je in de derde afbeelding een zwarte loper op het veld C6. Deze loper kan niét naar D7 want daar staat zijn eigen paard en ook niet naar E8 want hij kan niet over het paard heen springen. De loper kan wel naar F3, waar nu het witte paard staat. Dat paard wordt dan geslagen door de zwarte loper en verdwijnt van het bord.

Oefenen

Ook met de Loper kun je goed oefenen, kijk maar eens naar de onderstaande diagrammen .....

Oefening 1

Zet de stukken op je eigen schaakbord net zoals ze staan in diagram 1. Probeer nu met de zwarte loper in zo min mogelijk zetten naar veld H8 te komen.

Dat moet je eigenlijk toch wel lukken in hooguit 5 zetten.

Oefening 2

In diagram 2 zie je een oefening die je weer samen met iemand kunt spelen. De een speelt met de witte loper en de ander met de zwarte loper. Doe om beurten een zet met je eigen loper en probeer zo snel mogelijk alle pionnen van de andere kleur te slaan. Wie het eerst alle pionnen van de ander heeft geslagen met zijn loper, heeft gewonnen!

Oefening 3

Zet de stukken op je eigen schaakbord net zoals ze staan in diagram 3. Probeer in zo min mogelijk zetten met de loper die op A6 staat alle witte pionnen te slaan. Lukt je dat in 10 zetten?

chessqueens