CBS Rehoboth kampioen!

DSC01392Dit jaar werd voor het eerst het schoolschaakkampioenschap van het gehele Westerkwartier gespeeld. Achttien teams van basisscholen uit het Westerkwartier streden op zaterdag 10 februari in Zuidhorn om deze titel. Er deden meerdere scholen mee waar ik op enigerlei wijze betrokken ben bij het schaken op school en ik had dus ook de nodige teams om bij te houden. Bijzondere vermelding verdienen de teams van De Delta uit Zevenhuizen die voor de eerste keer meededen en beide keurig 5 punten wisten te scoren. Ook het vermelden waard is de prestatie van het team van De Wegwijzer uit De Wilp dat met 8 punten op een zesde plaats eindigde.

Absolute uitschieter bij dit kampioenschap was echter het team van CBS Rehoboth uit Oldekerk. Zij behaalden met 6 keer winst en 1 keer een gelijkspel, maar liefst 13 van de maximaal 14 te behalen punten. Tevens scoorden zij in de 28 partijen die ze speelden 22½ punt! Een terechte en onbetwiste winnaar dus. CBS Rehoboth mag zich een jaar lang "schoolschaakkampioen van het Westerkwartier" noemen en heeft ook een jaar lang de wisselbeker als bewijs op school staan.

Zaterdagmiddag streden achttien teams van diverse basisscholen uit het Westerkwartier om het scholenkampioenschap voor basisscholen. Deze jaarlijks terugkerende wedstrijd is voor veel enthousiaste schakers en schaaksters van de deelnemende scholen een van de hoogtepunten om naar uit te kijken. Het was dit jaar voor het eerst dat de wedstrijden voor de gemeente Leek/Marum en Zuidhorn/Grootegast waren samengebracht, vooruitlopend op het samenvoegen van de gemeenten tot de nieuwe gemeente Westerkwartier in 2019. De organisatie had er, ondanks waarschuwingen, toch voor gekozen om deze wedstrijd op zaterdagmiddag te laten spelen in plaats van op woensdagmiddag. Het resultaat was dat er ongeveer de helft minder teams meededen door andere verplichtingen zoals bv. andere sporten of open dagen van scholen. Een gemiste kans, die hopelijk volgend jaar hersteld zal worden, zodat nog meer scholen en schakers/schaaksters deel zullen nemen.

De meest enthousiaste schakers/schaaksters waren natuurlijk wel aanwezig en het beloofde dan ook zeven spannende rondes te worden waarop iedere keer teams met evenveel punten tegen elkaar speelden. Het was goed te merken dat het voor bijna alle spelers en speelsters erg spannend was want er waren volop vergissingen/foutjes, maar die hielden het ook juist spannend tot het eind. Naarmate de ronden vorderden werden de hoofden steeds roder en werd het warmer in de speelzaal. Het was fantastisch om te zien hoe blij sommige schakers/schaaksters waren als ze hun eerste winstpartij behaalden, maar er was soms ook het intense verdriet over een gemaakte fout en een verloren partij.

DSC01408De schakers van CBS Rehoboth leken van dit alles het minst last te hebben.  Het waren Bas Slopsema, Imre Bekkering, Wouter Jager, Mark van Dorssen en Jens van der Schors die vanaf ronde 1 duidelijk maakten dat zij maar één doel voor ogen hadden en dat was de beloofde patat door meester Omke als ze door zouden gaan naar de volgende ronde. Maar naarmate de wedstrijd vorderde groeide het besef dat het wel eens meer dan patat zou kunnen worden. Niet alleen werden de wedstrijden gewonnen, maar ook de meeste partijen werden gewonnen. Vanaf ronde 1 stonden ze al gedeeld bovenaan, maar vanaf ronde 4 werd er echt gas gegeven en werden de naaste concurrenten op rij verslagen en werd meer dan verdiend het kampioenschap binnen gehaald.

Dit kampioenschap is om twee andere redenen extra bijzonder voor mij persoonlijk. Alleereerst zijn Bas, Imre, Wouter en Mark allemaal lid van mijn jeugdschaakclub "Schaak maar raak!" en het is dus leuk om te zien dat hetgeen ik ze daar probeer bij te brengen zijn vruchten heeft afgeworpen. Een tweede reden waarom ik extra blij ben met dit kampioenschap is omdat dit tevens bewijst hoe goed de digitale leermethode Chessity is. Allemaal hebben ze namelijk schaken geleerd met Chessity. Alle schaakverenigingen in deze regio blijven maar vast houden aan een "oude" lesmethode uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Deze methode is niet slecht, in tegendeel zelfs, maar is nooit bedoeld voor schoolschaak, maar wel voor clubschakers. Als je kinderen enthousiast wil krijgen voor schaken zul je ze moeten motiveren met een aantrekkelijke leuke lesmethode die aansluit bij hun beleefwereld en dat is precies wat Chessity doet.

Ik hoop dan ook dat alle (vast wel goedbedoelende) leden van schaakverenigingen die op een school  schaakles willen geven zich eens achter de oren krabben en zich afvragen of de lesmethode "Stappenmethode", met de uiterst schools en saai ogende werkboekjes nu werkelijk de beste manier is om kinderen schaken te leren, terwijl er een methode voorhanden is die goedkoper is, beter aansluitend op het onderwijs, scholen niet afhankelijk maakt van een schaakinstructeur, geen nakijk werk heeft, grote groepen mogelijk maakt, grote diversiteit binnen een groep mogelijk maakt, woordgebruik aangepast naar Avi-normen en bovenal al door duizenden kinderen op scholen wordt gebruikt en ook nog steeds doorontwikkeld wordt. 

uitslag2018

 

chessqueens